Vijvertuin

Achtergrondinformatie

Particuliere tuin, Nieuwegein, 2009
Ca. 500-1000 m2
Uitbreiding bestaande tuin
Rechte paden van graskeiblokken en vlonderplanken
Organische vijver en heuvel met beplanting
Ronde moestuin
Vijvertuin